Des de l’any 2013 el nostre despatx reclama, extrajudicial i judicialment, la devolució de les quantitats cobrades en excés en aplicació de l’anomenada clàusula terra per a consumidors en relació a la hipoteca del seu habitatge.

Molt abans del RD 1/2017 el nostre despatx ha recuperat amb èxit la devolució del cobrat en excés i en l’actualitat, seguim reclamant el cobrat en aplicació de la clàusula terra.

Prova d’això és la recent sentència de data 25 de maig de 2018 que condemna a l’entitat bancària CAJAMAR a la devolució del cobrat en excés en aplicació de la clàusula terra, la devolució de despeses hipotecaries, els interessos legals i les costes processals i que el nostre despatx ha aconseguit mitjançant la declaració d’abusivitat de clàusules hipotecàries davant el Jutjat de Primera Instància nº 50 de Barcelona, ​​procediment ordinari nº 1858/2017-A.

Per comprovar si la seva hipoteca conté l’anomenada clàusula terra, podrà concertar una visita i li comprovarem gratuïtament aquest extrem, a més d’oferir-li un tracte econòmic personalitzat que inclourà, si disposa d’clàusula sòl, de la reclamació de les despeses de constitució d’hipoteca, en els termes que el Jutjat nº 50 de Barcelona ve acceptant des de la seva constitució en jutjat especialitzat per a la nul·litat de clàusules bancàries.

Demani hora al telèfon 936645251 o al correu advocats@martinezyjurado.com