Si ha contractat la construcción d’una casa o adquirit recentment un habitatge i creu que hi ha problemes en la construcció o manteniment de la mateixa (apareixen esquerdes, olors o humitats, si ha descobert que té aluminosi i el constructor o el venedor no atén les seves reclamacions) podem ajudar-li, i si cal, defensarem els seus interessos al jutjat mitjançant la corresponent demanda judicial.

Recordeu que per reclamar vicis ocults disposa de 6 mesos des del lliurament de l’habitatge i es tracta d’un termini de caducitat, perquè mai s’interromp. Si el seu inmoble està situat a Catalunya hi ha més temps per reclamar faltes de conformitat.

Pot contactar per mail: advocats@martinezyjurado.com i sol·licitar-nos més informació, estem preparats per ajudar-lo.