Martínez & Jurat Advocats és una Societat Professional inscrita al Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb el nº 11, integrada únicament per advocats exercents en àrees tan diverses com el dret administratiu, arbitral, bancari, civil, de família, immobiliari, laboral, matrimonial, mercantil, de la propietat industrial i intel·lectual, assegurances, transport i tributari.

La nostra activitat es desenvolupa amb plena dedicació i capacitat, oferint des de l’inici un servei personalitzat que gestiona amb la major rapidesa, eficàcia i qualitat dels assumptes que són confiats a la signatura per particulars i empreses.

Tota actuació seguida des del despatx es fonamenta en els principis d’honestedat, responsabilitat, transparència i economia en la gestió, el que ofereix des del primer moment la necessària confiança que ha de dipositar en el seu advocat.

En l’àmbit forense disposem de qualificats perits externs col·laboradors en l’àmbit pericial a fi de disposar d’informes medicolegals, econòmics-comptables, de patologies de la construcció i de valoració immobiliària, que resulten imprescindibles per a la bona defensa o reclamació en un procés judicial, aconseguint de forma individual la satisfacció de les seves particulars expectatives.

També col·laborem amb despatxos professionals externs que es troben especialitzats en la gestió administrativa de l’empresa tant en l’àmbit laboral, com en el tributari i comptable, que mereixen tota la nostra confiança.

Pot contactar per mail: advocats@martinezyjurado.com i sol·licitar-nos més informació, estem preparats per ajudar-lo.