Si ha venut un habitatge o heretat un immoble ha de procedir a la liquidació de l’Impost de Plusvàlua.

Per conèixer si ha de pagar o no plusvàlua municipal contacti amb nosaltres, estem especialitzats. Li indicarem en la seva visita si és el cas té expectativa d’èxit.

Formularem recurs administratiu i, si aquest no prospera, anirem al Jutjat Contenciós-Administratiu.

Si ja ha abonat l’impost, podem sol·licitar la devolució del cobrat en excés.

Pot contactar per mail: advocats@martinezyjurado.com i sol·licitar-nos més informació, estem preparats per ajudar-lo.