Per motius de la Covid19 només podem concertar entrevistes personals mitjançant cita prèvia.

Pot demanar-la al telèfon 93 664 52 51 o directament aquí:

CITA PRÈVIA

“Reclamem drets, defensem interessos”

Els nostres serveis

Comunitats
Contractes
Clàusula sòl i despeses hipoteca
Danys i responsabilitat civil
Escriptures
Divorcis
Desnonament
Herències
Trànsit
Construcció i habitatge
Laboral
Plusvàlua municipal
Societats
Incapacitacions
Comprovació de valors
Impagats
Immobles
Assegurances i consum