Si vostè es propietari o president d’una comunitat i necessita assessorament sobre acords, morositat, noves instal·lacions (com ascensors, etc ..), modificació d’estatuts amb la finalitat de prohibir activitats o redistribuir quotes de contribució a despeses generals, el nostre despatx es troba especialitzat en l’assessorament a comunitats de propietaris i particulars sobre acords i impugnació judicial dels mateixos.

Si es copropietari o cohereu d’un immoble i no desitja mantenir-se en proindivís, si li interessa el cobrament en efectiu de la seva participació o bé l’adjudicació de la seva totalitat per un preu taxat, el nostre despatx pot aconseguir aquest objectiu per a vostè mitjantçant una primera fase extrajudicial i amistosa amb la resta de copropietaris o cohereus i, per al supòsit de no acceptar la seva proposta, procedirem a instar judicialment la divisió de cosa comuna, sol·licitant la subhasta pública de l’immoble o bé l’adjudicació íntegra del mateix, recuperant les despeses generades en la reclamació judicial si els restants propietaris o cohereus s’oposen a les seves pretensions.

Pot contactar per mail: advocats@martinezyjurado.com i sol·licitar-nos més informació, estem preparats per ajudar-lo.